Társadalmi felelősségvállalás

A társadalomért

Iskolánk elkötelezett a felelős és boldog társadalom kialakításáért.

Kötelességünknek érezzük, hogy családjuk, szűkebb környezetük és hazájuk iránt elkötelezett fiatal szakembereket képezzünk.

Az Európai Bizottság jelentését alapul véve, igyekszünk olyan szellemiséget kialakítani, amelyben az elért hasznosság mértékét
ne kizárólagosan a siker és pénz mennyisége határozza meg, hanem annak fontos tényezője legyen embertársaink megbecsülése, segítése és tisztelése.

A társadalmi értéktöbblethez való hozzájárulásunk:

 - hátrányos helyzetű diákjaink támogatása,
 - méltó megemlékezések, ünnepségek tartása nemzeti és
   nemzetközi ünnepségeken, történelmi múltunk ápolása,
 - árvízi védekezésben való segédkezés,

 - rendszeres véradás (diákok és tanárok) -
   itt: http://www.ovsz.hu/ovsz/kozep-magyarorszagi-regionalis-verellato-kozpont,

 - sportolás, tömegsport rendezvényeken való rendszeres részvétel.

 

A környezetünkért

A fenntartható fejlődés  az ENSZ Brundtland-jelentése szerint egy olyan fejlődési folyamat (gazdasági és társadalmi), ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy elidegenítenénk a közösség örökségét.
(bővebben: ld itt.)

A felnövekvő generációval közösen kell küzdenünk a környezet elhasználódása ellen úgy, hogy adekvát módszereket találjunk a gazdasági és társadalmi diszfunkciók eliminálására és szimultán élvezzük a gazdasági fejlődés, a társadalmi egyenlőség és igazságosság méltányolható mértékét.

Iskolánk komolyan veszi a környezet védelmét, a fenntarthatósági elvek maximális betartásával próbál minél hatékonyabban minél több eredményt elérni.
Tisztában vagyunk, hogy ez egy élethorizont  hosszúságú folyamat, ezért napról - napra igyekszünk vállalásainknak megfelelni és diákjainkat is erre bíztatjuk.

Mivel a ,,természetben sincsenek ugrások", ezért a vállalt eljárásokat  a minőségbiztosítási rendszerünk integráns részévé alakítjuk.

A környezetvédelemért tett vállalásaink:

 - elemek, akkumulátorok elkülönített gyűjtése és kijelölt helyen leadása,
 - elhasználódott tonerek, elektronikai eszközök kijelölt újrahasznosítónak
   történő átadása,
 - kizárólag újrahasznosított papír használata,

 - nyomtatás, másolás minimális mértékűre csökkentése,
   helyette elektronikus kommunikáció és tananyag használata,
 - ökológiai lábnyom rendszeres számítása, mérése, optimalizációjának kutatása,
 - környezetbarát vegyszerek, tisztítószerek alkalmazása,
 - szelektív hulladékgyűjtés.
 

Célunk, hogy belátható idő alatt az első zöld iskolák közé kerüljünk.