Házirend

A KOPINT-DATORG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA ISKOLA HÁZIRENDJE

mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

Tartalma:

A házirend célja és feladata

A házirend hatálya

A házirend nyilvánossága

Az iskola által elvárt viselkedés szabályai

A tanulók jogai

A tanulók közösségei

A tanulók tájékoztatása és véleménynyilvánítása

Az iskola működési rendje

Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások

A tanulók mulasztásának igazolása

A tanulók jutalmazása

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése

A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei

A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába

A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás lebonyolításának szabályai

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A házirend elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok