ISZK

Kedves Hallgatók!

IR (informatikai rendszer)

Az IR az iskola tulajdonában és kezelésében levő számítógépek és számítástechnikai eszközök összekapcsolt rendszere, beleértve az összekapcsoláshoz szükséges kiegészítő eszközöket és vezetékrendszert.

ISZK  (informatikai szolgáltató központ)

Az ISZK feladata az intézmény irodatechnikai és informatikai berendezéseinek, valamint azokon futó szoftverek műkődésének biztosítása és használatának szabályozása.
Technikai munkatárs: megbízott rendszergazda (info@amcomp.hu)

ISZ  (informatikai szabályzat)

A szabályzat meghatározza az eszközök használatának módját, feltételeit, kitér a jogi és etikai kérdésekre is. A szabályzatban foglaltak ismerete és betartása az eszközöket igénybe vevő minden személy (továbbiakban felhasználó) számára kötelező.

Az eszközöket csak olyan személy használhatja, aki a szabályzatot ismeri, és betartja. Az ISZ  megtalálható: számítástechnika terem, tanári szoba, titkárság, aula.

Beállítások

FREE WIFI

SSID: KOPINT2, KOPINT3, KOPINT4
WEP, WPA, WPA2 kulcs: olyan tízjegyű szám, melynek első kilenc számjegye 1 differenciájú, 45 összegű, monoton növekvő számtani sorozatot alkot. Az utolsó jegy a legkisebb palindrom prímszám nullával vett szorzata. (Megfejtés hiányában a titkárságon vagy a szaktanártól lehet igényelni.)

INTRANET: http://nebulo

Belső POP, IMAP, SMTP kiszolgáló: nebulo (kdszki.local)

KÖZÖS TARTALMAK: \\nebulo2\public (külső esetben: https://sites.google.com/site/kdkdszki/home)