Szülőknek

 http://www.kopint.hu/sites/default/files/Media_gallery/pictures/kopintszuloknek.jpg

A KOPINT-DATORG Szakközépiskola a nagy múltú KOPINT-DATORG Részvénytársaság szakmai képzőjéből jött létre. Fenntartónk, a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány a hajdani részvénytársaság kutatóiból jött létre a kilencvenes évek derekán. Ennek a szervezetnek a célja, hogy támogassa a magyar, és a nemzetközi gazdaságra vonatkozó alkalmazott közgazdasági kutatásokat. Iskolai rendszerű oktatással 1998 óta foglalkozunk, így ezen a területen is immáron másfél évtized tapasztalata áll mögöttünk. Alapítványunk s így iskolánk is elsősorban nem profitorientált, hanem a hazai szakképzés jó és helyes irányú fejlesztését szem előtt tartó társaság. Iskolánkban nemcsak a szakképzésre, hanem az általános nevelési célokra is figyelünk, s így elsősorban a közösségi tevékenységeinkben komoly hangsúlyt kap a kulturált viselkedés alakítása, a családias légkör és a nemzeti elkötelezettség fontossága.

 

Iskolai rendszerű nappali képzés

Iskolánkban érettségi utáni képzés folyik, kizárólag szakképző évfolyamokban, egy vagy két tanévben, úgynevezett 13-14. osztályban.

A KOPINT-DATORG SZAKKÖZÉPISKOLA diákjai az iskolai rendszerű nappali képzésben tanulói jogviszonyban vannak. Jár utánuk családi pótlék 20 éves korukig, az arra jogosultaknak árvaellátás. Az iskolai rendszerű képzéshez a munkaügyi központok nem adhatnak képzési támogatást. A képzést a 23. életév betöltésig be kell fejezni. (2013. szeptember 1. után változik a korhatár 21. életévre!).  A képzés a második szakképesítés megszerzéséig tandíjmentes, csak az alapszolgáltatáson túli szolgáltatásokért kérhető térítési díj. Iskolánkban ezt a Pedagógiai program 3.7. pontja tartalmazza (2011). Jelenleg ez 22.000 Ft a végzős évfolyamokban (idegenvezetők esetében 27.000 Ft.).  Az osztályozás és értékelés követi a 9-12 osztályban megszokottat, természetesen a diákok nagyobb aktivitása mellett. Diákjaink a tanévek folyamán tantárgyzáró, féléves és egyéb vizsgaszituációnak megfelelő számonkérés alapján léphetnek tovább. Az oktatás általában reggel 8 órától 16 óráig tart. A hiányzást a köznevelést szabályozó előírások szerint kell igazolni, ahogyan azt az érettségit megelőzően kellett a 9-12. osztályban.

 

Iskolai rendszerű esti felnőttoktatás

Olyan iskolai rendszerű képzés, ahol a tanulók csökkentett óraszámban, esti időpontban, munka mellett is elsajátíthatják a helyi nevelési terv követelményeit. Szintén van lehetőség tandíjmentesen szakmát szerezni. Ha valaki már elmúlt 21 éves, de még nem rendelkezik OKJ-s bizonyítvánnyal, akkor az esti tagozaton vehető igénybe ez a támogatottsági forma. Kiemelten fontos a diákok önálló és szorgalmas otthoni felkészülése is.  Tantárgyi értékeléskor modulzáró jegyeket kapnak, amely feljogosíthat a szakmai vizsga letételéhez.  Az oktatás általában hétköznapokon 16 órától 20 óráig tarthat. Csoportos igény esetében akár hétvégi időbeosztással is indítjuk képzéseinket. 

 

Nappali és esti osztályaink

Minden diákunk részt vehet iskolai programjainkon, a kirándulásokon, a KOPINT Napon, karácsony előtti rendezvényeinken. A Házirend pontjait figyelembe véve használhatja oktatási, sport és egyéb eszközeinket.

Elégedettségi felmérőnk közvetlenül elérhető honlapunkról. Első tanévünk (1998.) óta rendszeresen mérjük tanulóink elégedettségét, igyekszünk növelni képzésünk hatékonyságát, jó irányban befolyásolni az iskolai klíma és komfortérzet alakulását.

 

Állam által garantált kedvezmények

Nappali, iskolai rendszerben tanuló fiataloknak jár a diákigazolvány, mellyel jelentős utazási, és egyéb kedvezményeket vehetnek igénybe (esti tagozaton is!). A családi pótlék igénylésére és az árvasági ellátás igénybe vételére szintén lehetőség van ebben a képzési formában –a törvény által meghatározott ideig. Az egészségügyi ellátás is ingyenes a tanulói jogviszonynak köszönhetően.